Saturday, May 8, 2010

KEMATIAN BAKAL MENJEMPUT KITA..

Apabila bercerai nyawa dari badan,Maka terdengarlah seruan dari langit :

 1. Hai anak Adam!!Adakah engkau tinggalkan dunia atau dunia yang tinggalkan engkau??
 2. Hai anak Adam!!Adakah engkau himpun dunia atau dunia himpun engkau??
 3. Hai anak Adam!!Adakah engkau bunuh dunia atau dunia bunuh engkau?
Apabila di hantar ke tempat mandi maka berserulah :
 1. Hai anak Adam!!Dimanakah badan engkau yang kuat?mengapa menjadi lemah??
 2. Hai anak Adam!!Dimanakah lidah engkau yang petah bercakap,mengapa diam??
 3. Hai anak Adam!!Dimanakah kekasih engkau?mengapakah yang jadi mulia rakan engkau??
Apabila dibawa ke atas kain kapan.maka menyerulah suara dari langit :
 1. Hai anak Adam!!Engkau berjalan kepada perjalanan yang jauh,dengan tidak berbekal??
 2. Hai anak Adam!!Engkau keluar dari rumah tiada engkau kembali selama-lamanya.
 3. Hai anak Adam!!Engkau tinggal segala kenderaan maka tidak engkau kenderai selama-lamanya dan engkau akan berpindah ke negeri yang huru-hara.
Apabila mayat dibawa ke atas pengusung,maka berserulah suara dari langit :
 1. Hai anak Adam!!Beruntunglah kamu jika kamu menjadi seorang yang bertaubat.
 2. Hai anak Adam!!Amat beruntunglah jika amalmu baik.
 3. Hai anak Adam!!Amat beruntunglah jika sahabatmu dalam keredhaan Allah dan amat rugilah juka sahabatmu orang yang dimurkai Allah.

No comments:

Post a Comment